ƏSL MÜSƏLMANSANSA...

 
4 dəqiqə
11 sual
İslamdan çox dinclik və qardaşlıq təbliğ edən din yoxdur. Amma müharibələrdən də ən çox ziyan çəkən elə bu dindir. Dinimizi cəhalətdən, onun tarixini mövhumatdan ayırmağı bacaran əsl müsəlmansansa 4 dəqiqəyə 11 suala cavab ver.