DİLİM DİLİM OLSA

 
3 dəqiqə
10 sual
Dil doğulub-böyüyən, qocalan və ölən canlı orqanizmdir. Amma Azərbaycanın dil revizorlarının dilimizə daxil olan gəlmə sözləri "parazit" deyə-deyə rədd etmək cəhdləri bu təbii prosesə mane olur. Onların sayəsində Azərbaycanda hazırda paralel yaşayan iki dil var - ədəbi dil və danışıq dili. Əsl Azərbaycan dilini bilirsənsə, 3 dəqiqəyə 10 suala cavab ver.