SƏNİ GÖRÜM...

 
4 dəqiqə
13 sual
Tez-tez deyib eşitdiyimiz qarğışlardan kənar gala bilmirik. Əmbə ağını çıxarmayaq, zira bu şoğəribin 2 başı var. Qarğış bilicisisənsə, məharətini ğöstər və 4 dəqiqəyə 13 suala cavab ver.