ƏSL MÜŞFİQ KİMDİR

 
4 dəqiqə
10 sual
Müşfiqin mOda mindiyi bir zamanda, sən nə qədər müşfiqpərəstsən? 4 dəqiqəyə 10 suala cavab tap.